2020_09_27_11_21_IMG_0760-2.jpg

Michaela Moravčíková (1991, Žilina) vyštudovala architektúru a v súčasnosti študuje maľbu na VŠVU v Bratislave. Magisterské štúdium absolvuje v ateliéri Mal + by u Klaudie Kosziby. Počas štúdia absolvovala zahraničné pobyty v Newcastle a Barcelone. Venuje sa predovšetkým maľbe a kresbe s grafickými presahmi. Počas tohto procesu pracuje s kolážami, ktoré vrství buď tématicky alebo materiálovo. Inscenuje dej a do tvorby zahŕňa monotypiu, otláčanie a iné “dištančné formy” tvorby. Používa rôzne druhy materiálov ako pigmenty, cement, organickú glazúru, želatínu, lepidlá, spreje a pod. Zaujíma ju prienik živej hmoty cez chladnú racionalitu, inštinktívnosť a pudovosť tela. Hmota sa zjavuje v náznakoch, v boji, vynára a vnára sa do priestoru. Priestory vyčisťuje, zanecháva ich napospas svetlu a architektúra sa dostáva do polohy skulptúry s absenciou funkcie. Fascinuje ju samotný proces práce. Telesnosť, rytmus a dynamika tela. Proces je čas, keď vedomie nepreberá tvorivú úlohu a diela nie sú pod totalitou jazyka. K iracionálnemu telu pridáva kamaráta, Zviera, s ktorým loví, splýva, miluje sa. Výsledné diela zvyčajne balansujú na hranici obraznosti a abstrakcie. Niekedy jedna prevažuje druhú, záleží na tom, ako veľmi sleduje proces alebo predstavivosť.

  • Instagram

vzdelanie:

 VŠVU  študijný program maliarstvo
2020 - súčasnosť       - magisterský študijný program – maliarstvo, Ateliér mal+by
2019 - 2020                  - Interná stáž Ateliér mal+by ZS
2018 - 2019                   - Erasmus +, Newcastle University, Newcastle Upon Tyne Fine Art
2016 - 2019                   - Ateliér maľby III. 

STU FA študijný program architektúra a urbanizmus

2014 - 2016                   - Inžiniersky študijný program –  Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
2014 - 2015                   - Erasmus +, Universitat Ramon Llull, Barcelona La Salle 
2010 - 2014                   - Bakalársky študijný program – architektúra a urbanizmus

                                          (7. sem. – Modul M8 Urbanizmus)

 


samostatné výstavy: 

marec - apríl 2021       - Zveriť sa, Flatgallery, Bratislava

skupinivé výstavy:

apríl - jún 2021             - Fragile, NBS Gallery, Bratislava

máj 2021                        - Presadenie, Rosenfeldov palác, Žilina

jún 2020                        - Summer selection, Flatgallery, Bratislava

 

rezidencie:

november 2020          - rezidencia Soren, Bratislava

apríl – máj 2020          - rezidenčný pobyt na Stanica Žilina – Záriečie

workshopy/aktivity:

2019                                - How to conduct a research; VŠVU; 1.3. verejná prednáška v Galérii Médium

2015                                 - Temporary city spaces, international architectural workshop, Lodz, Poland

2015                                 - workshop (krajinnej) architektúry, mestoZAhrada: Vyhliadka na Žilinu

2013-2014                       - pomoc pri kultúrnych podujatiach Stanica Žilina-Záriečie, účasť na Dobrom trhu

Contact Me:

Thanks for submitting!