Rad  vs. Kruh

2018

  • Instagram
IMG_E8357.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_0253.jpg

Bez názvu
monotypia, koláž
43 X 33 cm

IMG-8264.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_E8360.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_E8363.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_E8359.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_8214.JPG

Bez názvu
monotypia, koláž
43 X 33 cm

IMG_8213.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_8211.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

IMG_8204.JPG

Bez názvu
monotypia
43 X 33 cm

Téma sa kryštalizovala z úvah o ľudskej existencii a jej mytológii. Začali vznikat dve linky. Prvou je zástup ľudí, teda ľudia v rade – čakajúci, stojaci, čupiaci, ktorí popri tom ako “raduju” tak sa z nich stávajú neveriaci tomášovia, alebo pyšní syzifovia. Druhá linka je odpoveďou na rad. Sú to ľudia v kruhu, loviaci, súložiaci, zakúšajúci realitu.